Neurorevalidatie in Nederweert

Bij Fysio- en Manuele therapie Seuren is Neurorevalidatie erop gericht mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) weer zo goed en zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving en in de maatschappij te laten functioneren. Participatie staat tijdens de neurorevalidatie behandeling voorop.
Dit betekent dat wordt uitgegaan van de hulpvraag van de patiënt en eventueel zijn mantelzorger. We bepalen samen behandeldoelen op de gebieden wonen, arbeid, sport en vrije tijd.

Fysio- en Manuele therapie Seuren is aangesloten bij CVA-samenzorg regio Weert. CVA-samenzorg regio Weert is een multidisciplinair samenwerking van regionale, op NAH gespecialiseerde, neurologen, revalidatieartsen, praktijkondersteuners-huisartsen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

cva-samenzorg-logo

Werkwijze Neurorevalidatie

Een Niet Aangeboren Hersenletsel kan het dagelijkse leven van patiënten en hun partners ernstig beïnvloeden. De zichtbare maar ook niet zichtbare gevolgen van NAH zijn divers.

De klachten van mensen met NAH kunnen te maken hebben met:

  • het bewegen
  • het denken (geheugen, aandacht, concentratie, problemen met plannen en organiseren)
  • het gedrag (karakterverandering)
  • de stemming
  • de taal (begrijpen en spreken)

Zichtbare gevolgen, zoals een verlamming, vallen meteen op, maar soms zijn de gevolgen van NAH ook minder zichtbaar. Iemand is sneller geïrriteerd of heeft minder energie. Omdat de problemen complex en uiteenlopend van aard zijn, is een specialistische aanpak belangrijk en neurorevalidatie biedt deze aanpak. Het is een leerproces waarbij de mogelijkheden door therapie of aanpassingen wordt doorlopen.

Doel van Neurorevalidatie

  • Het opnieuw leren van functies en vaardigheden waarin herstel mogelijk is. Dit is van toepassing bij ziektebeelden waar in het algemeen gesteld vooruitgang geboekt kan worden, zoals bijvoorbeeld bij beroerte (CVA) of traumatisch hersenletsel (door ongeval).
  • Het leren behouden van functies, vaardigheden, kracht en conditie waarin herstel niet mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld bij progressieve ziektebeelden als MS, ALS en dementie of in de chronische fase na een CVA.
  • Het leren toepassen van de geleerde functies en vaardigheden, in allerlei situaties omgaan met hulpmiddelen/voorzieningen en het voorkomen van complicaties. Complicaties kunnen de kwaliteit van leven verminderen en het herstelproces nadelig beïnvloeden.

Neurorevalidatie gebruikt een individueel, op de cliënt gericht behandelplan. Het is een leerproces waarbij de patiënt zijn/haar mogelijkheden door therapie en/of aanpassingen zo optimaal mogelijk leert te benutten.

Happy old man training his muscles