Longrevalidatie en hartrevalidatie in Nederweert

Long- en hartrevalidatie is een vorm van fysiotherapie met als doel de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. De in long- en hartrevalidatie gespecialiseerde fysiotherapeut werkt samen met de longarts, cardioloog en andere specialisten, zoals een longverpleegkundige, ergotherapeut en diëtiste.

Conditie, spierkracht, hoesten, ademhalingstechnieken

Long- en hartrevalidatie bij een gespecialiseerde fysiotherapeut kan u helpen uw conditie en spierkracht op peil te brengen en vervolgens te houden, door middel van inspanningstraining en spieroefeningen. Hebt u problemen met ophoesten van slijm, dan kan de fysiotherapeut u helpen met het aanleren van een effectieve manier van hoesten. Het aanleren van ademhalingstechnieken kan bijdragen aan het verminderen van kortademigheid. Advies bij het omgaan met beperkingen in uw dagelijkse activiteiten kan naast bovenstaande eveneens een belangrijk onderdeel zijn binnen de revalidatie.

Werkwijze long- en hartrevalidatie

Op deskundige wijze en volledig afgestemd op uw specifieke situatie werkt de gespecialiseerde fysiotherapeut samen met u aan het vergroten van onder andere spierkracht en conditie. Na aanmelding bij onze praktijk volgt een intakegesprek en worden er enkele testen afgenomen. Op basis van de medische gegevens en de informatie uit de testen wordt een persoonlijk oefenprogramma opgesteld. De behandeling bij long- en hartrevalidatie start met individuele trainingen. Na enkele behandelingen bestaat de mogelijkheid om in te stromen in kleine groepen met mensen met soortgelijke problematiek, om samen te trainen. Om het effect van de training te monitoren, worden enkele testen met regelmaat herhaald.

Indicaties voor long- of hartrevalidatie

Mensen met een hart- of longaandoening kunnen veel baat hebben bij revalidatie bij een gespecialiseerd fysiotherapeut. Longrevalidatie is onder meer mogelijk bij COPD, astma, emfyseem, longfibrose, cystic fibrose (taaislijmziekte), sarcoïdose en bronchiëctasieën.
Hartrevalidatie is onder andere mogelijk bij aangeboren hartproblemen, na een hartinfarct, een hartoperatie, een dotterbehandeling en na het inbrengen van een inwendige defibrillator (ICD).

Informeer bij onze praktijk of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw zorgverzekeraar.

13054550_m