Revalidatie na Corona / Covid-19 in Nederweert

Het is inmiddels algemeen bekend dat besmetting met het coronavirus een flinke aanslag kan zijn op het lichaam, zowel voor mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen als voor mensen die de ziekte thuis hebben doorgemaakt. Een deel van deze patiënten zal na het doormaken van de ziekte baat hebben bij adequate revalidatie in de eerste lijn. Dit vraagt om eerstelijns zorgverleners die kennis en ervaring hebben op dit gebied.

Longklachten, algehele vermoeidheid, conditieverlies, kortademigheid, gewrichts- en/of spierpijn

Restklachten na Corona, Covid-19, kunnen variëren van algehele vermoeidheid, conditieverlies, kortademigheid, gewrichts- en/of spierpijn, ondervoeding, tot cognitieve (concentratie, geheugen) en psychische klachten. Longklachten zijn daarbij meestal dominant aanwezig.
Bovenstaande klachten zijn vaak aanwezig als patiënten een periode op de Intensive Care (IC) hebben gelegen. Ook mensen die een minder zwaar ziekteproces hebben doorgemaakt kunnen restklachten hebben.

Binnen onze praktijk heeft Maurice Niesten, longfysiotherapeut, veel ervaring met het begeleiden en behandelen van patiënten met longproblematiek.  Maurice, Luc en Lisan hebben specifieke scholing gevolgd voor het begeleiden van patiënten die beperkingen hebben overgehouden na een ziekteperiode als gevolg van Corona.

Indien nodig werken wij intensief samen met diverse andere zorgprofessionals, binnen en buiten het Gezondheidscentrum, om een voor u zo optimaal mogelijk herstel mogelijk te maken.

Werkwijze revalidatie na Corona / Covid-19

Bij Fysio- en Manuele therapie Seuren heeft het coronavirus nu de specifieke aandacht.
Op deskundige wijze en volledig afgestemd op uw specifieke situatie werkt de gespecialiseerde fysiotherapeut samen met u aan het vergroten van onder andere spierkracht en conditie. Na aanmelding bij onze praktijk volgt een intakegesprek en worden er enkele testen afgenomen. Op basis van de medische gegevens en de informatie uit de testen wordt een persoonlijk oefenprogramma opgesteld. Wij kunnen u helpen om uw belastbaarheid te verbeteren door middel van fysieke training, begeleiding en coaching. Ook komen onder andere ademhalingstechnieken en een gezonde leefstijl aan bod. Afhankelijk van uw situatie zal dit plaatsvinden in de praktijk of bij u thuis. Is er (nog) een risico op besmetting dan zal de revalidatie worden gestart op afstand, via een beveiligde videoverbinding.  Als uw situatie dat toestaat bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar kleine groepen met mensen met soortgelijke problematiek, om samen te trainen. Om het effect van de training te monitoren, worden enkele testen met regelmaat herhaald.

Indicaties voor revalidatie na Corona / Covid-19

Heeft u in het ziekenhuis gelegen vanwege Corona of de ziekte thuis doorgemaakt en ondervindt u daar nu nog problemen door, vraag dan uw huisarts, longarts of specialist naar ondersteuning bij uw herstel.

Informeer bij onze praktijk of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Revalidatie na Corona /  Covid-19