Oedeemtherapie in Nederweert

Naast het bloedvatenstelsel heeft het lichaam een tweede vaatstelsel: het lymfestelsel. Het lymfestelsel is een afvoerend systeem. De lymfeklieren zijn de zuiveringsstations van het lymfestelsel. Ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen, worden onschadelijk gemaakt. Verder filteren lymfeklieren afvalstoffen uit de lymfe.

Oedeemtherapie bij vochtophopingen in weefsel

Bij een verstoring of beschadiging van het lymfestelsel kan oedeem ontstaan. Dit kan zijn na een operatie of als er preventief lymfeknopen worden weggehaald.
Oedeem is een abnormale opeenhoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht in de aan- en afvoer van vocht.

Werkwijze oedeemtherapie

Oedeemtherapie bestaat uit een combinatie van verschillende behandelmethoden.

  • Compressietherapie: bij deze vorm van oedeemtherapie wordt door middel van bandages een continue druk uitgeoefend, waardoor het uitvoeren van vocht tegengegaan wordt, terwijl de afvoer van lymfe wordt ondersteund.
  • Oefentherapie: om de afvoer van vocht te bevorderen, is de “spierpomp” een effectieve methode. Tijdens het aanspannen van (met name de been)spieren worden bloed en lymfe omhoog gestuwd.
  • Manuele lymfedrainage ad modum Vodder: bij manuele lymfedrainage volgens de methode ad modum Vodder hanteert de therapeut zachte handgrepen om het vocht te verplaatsen naar plekken waar het lymfestelsel nog intact is, zodat het vocht in de circulatie kan worden opgenomen. Ook kunnen fibrotische verhardingen in het weefsel losgemaakt worden.
  • Lymftaping: lymftaping kan toegepast worden als aanvulling op de behandeling van lymfoedeem. De tape lift de huid als het ware iets omhoog, waardoor de doorbloeding verbetert en het oedeem vermindert.

Indicaties voor oedeemtherapie

Veelvoorkomende vormen van oedeem zijn lymfoedeem, primair lymfoedeem, veneus oedeem, traumatisch oedeem, lipoedeem, oedeem na oncologisch ingrepen, secundair oedeem na andere operaties en tertiair oedeem na chemokuur of bestralingen. Oedeemtherapie kan uitkomst bieden bij elk van deze oedeemindicaties.

33020702_m