Vergoedingen en tarieven voor fysiotherapie

Directe toegang fysiotherapie

U heeft geen doorverwijzing nodig van de (huis)arts voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u bent van harte welkom met een verwijsbriefje van de huisarts, maar het hoeft niet. U kunt ons rechtstreeks bellen om een afspraak te maken. Blijkt tijdens de screening dat u beter (eerst) een arts kunt raadplegen, dan informeren en adviseren wij u hierover.

Recht op vergoeding voor fysiotherapie met basisverzekering

Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering beperkt vergoed. U komt in aanmerking voor een vergoeding voor fysiotherapie uit de basisverzekering in de volgende situaties:

Chronische aandoeningen
Voor mensen vanaf 18 jaar worden de eerste 20 behandelingen fysiotherapie nooit vergoed vanuit de basisverzekering.
Vanaf de 21e behandeling wordt (fysio)therapie alleen als u een chronische aandoening hebt volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen vergoed vanuit de basisverzekering (100%),

Kinderen tot 18 jaar
Voor kinderen tot 18 jaar geldt een vergoeding vanuit de basisverzekering van de eerste achttien behandelingen fysiotherapie per indicatie. Wanneer het behandeling van chronische aandoeningen uit de lijst chronische aandoeningen betreft, geldt een volledige vergoeding zonder beperking van het aantal behandelingen.

Fysiotherapie vergoeding uit aanvullende verzekering

Reguliere fysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, hart- en longrevalidatie en andere therapieën worden afhankelijk van de door u gekozen aanvullende verzekeringen door iedere ziektekostenverzekeraar geheel of gedeeltelijk vergoed. Het overzicht van vergoedingen voor fysiotherapie uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in uw persoonlijke polisvoorwaarden. Het is goed om te weten dat gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering u géén Eigen Risico kost. Fysio- en Manuele therapie Seuren heeft, ook voor 2023, contracten met bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars. Komt u voor vergoeding in aanmerking dan zullen wij de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen.  Voor 2024 hebben wij met alle Nederlandse zorgverzekeraars een zorgovereenkomst afgesloten.

Wordt uw behandeling vergoed?

Weet u niet zeker of (fysio)therapeutische behandelingen door uw verzekering en/of voor uw aandoening vergoed worden? Neem gerust contact met ons op, wij kunnen nakijken voor welke vergoedingen u in aanmerking komt.

Met de verschillende zorgverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt over de tarieven van onze zorg. In de meeste gevallen zullen wij de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar indienen. Indien U niet in aanmerking komt voor vergoeding via een zorgverzekeraar krijgt u zelf de factuur en zijn de volgende tarieven van toepassing:

Tarieven geldig vanaf 01-01-2024

Screening, intake en onderzoek (zonder verwijzing arts) € 63,00
intake en onderzoek (met verwijzing) € 58,00
Zitting fysiotherapie € 42,00
Zitting manuele therapie € 56,00
Zitting oedeem therapie € 56,00
Zitting geriatrie fysiotherapie € 56,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 19,00
Eenmalig consult fysiotherapie ( op verwijzing arts) € 70,50
Eenvoudige korte rapportage € 42,00
Gecompliceerde, tijdrovende rapportage € 80,00
Verzuimtarief: (bij niet nagekomen of te laat afgemelde zittingen) 75 % van verzuimde afspraak
Verband en hulpmiddelen: kostprijs